Kristalize Su Yalıtımı Nedir ?

Nerelerde İhtiyaç Duyulur ?

Kristalize su yalıtmı yalnızca negatif taraftan gelen suya karşı uygulanmasa da genel uygulanışı bu yöndedir. Tipik bir negatif su yalıtımı uygulaması bina bodrum içlerinde su yalıtımı zaafiyeti olması ve uygulamanın içeriden yapılmasıdır. Genel olarak negatif su yalıtımı ; inşaat elemanının suya maruz kalan tarafının karşı tarafına yapılan su yalıtımı uygulamasına denir. Negatif su yalıtımı pozitif su yalıtımı uygulamalarından daha zordur çünkü su , su yalıtımı katmanının arkasındaki yapı elmanına nüfuz eder ve su yalıtımı katmanını itmeye çalışır.

Neden Mineral Kristalize Su Yalıtımı ?

Bir inşaat elelmanına negatif taraftan nüfuz eden su , su yalıtımı katmanının her zaman alt tabakadan ayırmaya çalışacaktır.Su basıncı veya tuz kristalleri su yalıtımı ile zemin arasında kılcal damarlar ve boşluklar oluşturur. Bu nedenle özellikle elastik bir ürünün deformasyona uğraması, bozulması muhtemeldir. KÖSTER NB Sistem bürüt beton olan yüzeylerin negatif taraftan su yalıtımı için geliştirilmiş özel bir üründür. Betondaki gözeneklere ve kılcal çatlaklara nüfuz eder, betonda ki kimyasallar ile tepkimeye girerek kristaller oluşturur ve betonun ayrılmaz bir parçası haline gelir. KÖSTER NB Sistem betonun ömrü kadar ömüre sahip bir üründür çünkü alt tabakadan asla ayrılmaz ve sürekli su geçirimsiz tutar.

KÖSTER NB Sistem Yeni-Eski Beton, Duvar, Doğal Taş Gibi Her Türlü Mineral Esaslı Yüzeyi Su Geçirimsiz Yapar

KÖSTER NB Sistemin üstün teknolojisini anlamak için piyasadaki standart ürünlere kıyasla farkını anlamak gerekir. KÖSTER NB Sistem kristalize edici özelliklere sahiptir ancak piyasadaki standart ürünler gibi suda çözünen silikatlarla çalışmaz. KÖSTER NB Sistem mineral esaslı yüzeyde bulunan kılcak çatlaklara ve gözeneklere nüfuz ederek yüzeyle bütünleşik hale gelir. Kimyasal ve mekanik bir bağ oluşturur. Bir yandan bu gözenek ve kılcal çatlaklar tıkanır bir yandan da yüzey su geçirimsiz bir kaplama ile kaplanmış olur.Bu kaplama görülebilir,ölçülebilir ve kontrol edilebilirdir.  Uygulama başarısının kontrolü anında yapılabilir.  KÖSTER NB Sistem uygulama sonrasında bile sahip olduğu gizli hidrolik bileşenler sayesinde mikro çatlakları kapatır. Bu bileşenle KÖSTER NB Sistem’in bir parçasıdır ve su ile temas ettiklerinde aktifleşirler. Ürünün uygulaması kolay ve sarfiyatı öngörülebilirdir. KÖSTER NB Sistem ayrıca gözenekli yapıdaki mineral esaslı yüzeylere ve duvar, doğal taş gibi serbest kalsiyum hidroksit içermeyen veya çok az miktarda içeren yapılarında su yalıtımında kullanılır.